Δραστηριότητες γλωσσικής ανάπτυξης

Δεδομένου ότι τα γλωσσικά προβλήματα συνδέονται έντονα με την ακαδημαϊκή και κοινωνική εξέλιξη, η έγκαιρη αναγνώριση γλωσσικών προβλημάτων μπορεί να μας οδηγήσει στο σχεδιασμό προγραμμάτων (δραστηριοτήτων) με αποτέλεσμα τη βελτίωση ή την αποκατάσταση των προβλημάτων αυτών γιατί αν δεν αντιμετωπισθούν εγκαίρως, εμμένουν συνήθως και στη μετέπειτα ζωή.

1) Η από κοινού ανάγνωση βιβλίων μεταξύ γονέων και παιδιών είναι ένα σημαντικό βήμα για την απόκτηση του εγγραμματισμού (ανάγνωση-γραφή). Τα παιδιά εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους, έρχονται σε επαφή με το αλφαβητικό σύστημα γραφής και τις συμβάσεις του γραπτού λόγου. Επίσης, δίνεται η ευκαιρία για εκτεταμένη ομιλία που υποκινείται από το υλικό που διαβάζεται από τους γονείς.

Ταυτόχρονα καλλιεργείται η φιλαναγνωσία αφού τα παιδιά, έρχονται σε επαφή με τα βιβλία από μικρή ηλικία και μαθαίνουν να αγαπούν τα βιβλία και το διάβασμα ( μελλοντικοί αναγνώστες).

2) Αποστήθηση τραγουδιών και ποιημάτων με ομοιοκαταληξία

3) Εκμάθηση λίστας διαφόρων πραγμάτων

4) Εξάσκηση σε ήχους και λεπτές ακουστικές διαφορές

5) Εξάσκηση στην προφορά δύσκολων φθόγγων (ρ, σ, δ, θ) με ποιηματάκια, γλωσσοδέτες και αινίγματα

6) Να λένε την αλφαβήτα

7) Να μετρούν και αντίστροφα (κλιμακωτά πρώτα 3 αριθμοί, μετά 4 κ.ο.κ.)

8) Ασκήσεις διαδοχής π.χ. μέρες/μήνες και αντίστροφα

9) Παιχνίδια μνήμης

10) Να απαντούν σε ερωτήσεις για το καθημερινό τους πρόγραμμα π.χ. τι έφαγες εχθές. που πήγες κ.τ.λ.

11) Η ταχύτητα κατονομασίας των αντικειμένων μέσα από πραγματικά αλλά και εικονογραφικά ερεθίσματα είναι πολύ σημαντική για την απόκτηση αναγνωστικής ευχέριας. Το παιδί πρέπει μέσω της επαναλαμβανόμενης έκθεσης, να αναπτύξει ένα ρεπερτόριο ιδιαίτερα γνωστών λέξεων που μπορούν να αναγνωριστούν αυτόματα.

Ένας δεύτερος τομέας της έρευνας εστιάζει στη γρήγορη ονομασία χρωμάτων, αντικειμένων, γραμμάτων και αριθμών.

Στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, η ταχύτητα κατονομασίας αριθμών είναι καλύτερος προάγγελος της ταχύτητας και της ακρίβειας ανάγνωσης απ΄ότι η ταχύτητα κατονομασίας αντικειμένων.

Πηγή: ΄΄ Η γλωσσική ωριμότητα και η φωνολογική επεξεργασία παιδιών προσχολικής ηλικίας ΄΄ ( εκδόσεις Λεξίτυπον)

Back to Top